ciril

Spoštovani naročniki!

Obveščamo vas , da bomo žal zaradi povišanja cen večine licenčnih in avtorskih pravic za TV programe in spremenjenih razmer na trgu , tudi mi primorani s 1. 2. 2020 prilagoditi cene naših storitev, tako se osnovna naročnina kabelske televizije zvišala za 2,00 EUR. Cena paketov(TROJČEK) za 2,00 eur.  Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. februarjem 2020. Odločili smo se le za najnujnejšo stopnjo podražitev, večji del bremena podražitev še vedno rešujemo sami z notranjo optimizacijo.

Obveščamo vas, da bo TV mreža HBO prenehala z oddajanjem programov v standardni (SD) resoluciji.

S 1. januarjem 2020 bo tako možno spremljati njihove programe samo v visoki ločljivosti (HD). S tem se bo vaš trenutni paket (HBO paket) avtomatsko spremenil v paket HBO Premium, ki vključuje tudi geslo za HBO GO, ki vam ga bomo poslali po pošti. Paket HBO Premium vam za enako ceno (9,03 EUR), kot ste jo plačevali do sedaj, podarjamo za kar 6 mesecev. Vsi naročniki, ki ga po akcijskem obdobju paketa ne boste odjavili, bo za vas veljala redna cena (10,95 EUR).

Naročniki, ki s spremembami ne soglašajo, lahko do vključno 6.2.2020 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov KTV Dravograd, Meža 143, 2370 Dravograd ali jo oddajo v poslovalnicah KTV Dravograd. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročniki, ki so na račun vezave za daljše časovno obdobje kupili opremo (TV sprejemnik, prenosni računalnik, tablični računalnik, hišni kino …), lahko do 6. 2. 2020 prekinejo naročniško razmerje in poravnajo pogodbene obveznosti za nakup opreme ali od naročniške pogodbe odstopijo, ne da bi jim bili zaračunani stroški predčasne prekinitve naročniškega razmerja, pod pogojem, da hkrati odstopijo od aneksa k pogodbi za nakup opreme po subvencionirani ceni, obenem pa takoj poravnajo celotno kupnino. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo KTV Dravograd, d.o.o. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete opreme in prejeto opremo obdržal, ali pa bo vrnil opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe.

Obvestila