Obvestilo

Zaradi izražene želje velikega števila naših naročnikov smo se odločili za dopolnitev naših programskih shem. Vse največje športne dogodke in razširjeno programsko shemo boste lahko od začetka novembra 2021 spremljali na enem mestu, saj vam bomo v naši ponudbi omogočali največjo paleto športnih programov v Sloveniji – Arena Šport, Sport Klub, Šport TV in EUROSPORT; Gledali boste lahko največja svetovna nogometna prvenstva, NBA košarko, MOTO GP, F1, motokros in vse ostale športne vsebine.

Zaradi vse večjega števila TV programov v HD resoluciji ukinjamo doplačilo za HD paket. V te namene bomo prerazporedili shemo digitalne televizije, ki bo kombinacija HD in SD programov sestavljena po žanrih.

Sprememba cen telekomunikacijskih storitev, ki jo uveljavljamo v osnovnem paketu v višini 1,80 EUR z DDV, je predvsem posledica dviga cene praktično vseh programskih pravic v TV paketih, rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin ter vključitve dodatnih programov. Cena Modrega paketa pa se bo zaradi vključitve novih športnih programov zvišala za 3,5 EUR z DDV. Posledično se bodo spremenile cene vseh paketov, ki vsebujejo programe modre sheme.
Programska shema, pogoji in cene bodo v kratkem objavljene na naši spletni strani.

Za vas se in se bomo še naprej trudili, da zadovoljimo kar največ vaših potreb in želja, predvsem po dodatnih TV programih.

V 30 dneh od objave obvestila o spremembah imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.