TAKO SO NEKOČ, DANES PA…

    KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d. o. o. je na 3. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Tako so nekoč, danes pa…«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta […]

Turistična destinacija zahodno pohorje

Občina Ribnica na Pohorju je na 4. Javni poziv za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt  »Turistična destinacija Zahodno Pohorje«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD,  je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Ministrstvo za […]